Riešenie problémov Snuza Hero MD

Zvuková klávesnica na Snuza Hero MD sa sama zapína.

Funkcia počuteľného zvonenia bola aktivovaná. Zvuková klávesnica sa môže aktivovať alebo deaktivovať stlačením tlačidla MODE/OFF. Ďalšie informácie o počuteľnom zvonení a jeho používaní nájdete v príručke v sekcii Nastavenia.

Nemôžem vypnúť svoj Snuza Hero MD.

Pre vypnutie monitoru stlačte tlačidlá ON/OFF a MODE/OFF zároveň. Budete počuť tón pre vypnutie.

Na monitore nemôžem zmeniť dobu trvania alarmu.

Na modeli monitoru Snuza Hero MD nemôžete zmeniť dobu trvania alarmu. Aktivačný čas alarmu je možné zmeniť iba na Snuza Go.

Môj Snuza Hero MD je kompletne vybitý, aj s novou batériou.

Ak je Snuza Hero MD stále v dvanásťmesačnej záruke, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na stránke „kontaktujte nás“.

Môj Snuza Hero MD už nevydáva žiadne zvuky ani alarm.

Vyberte batériu a stlačte tlačidlo ON/OFF, kým je batéria vybraná. Vložte batériu späť do Snuza Hero MD. Nezapínajte. Začalo svetielko pre stav batérie Snuza Hero MD blikať načerveno? Ak áno, vyberte batériu, ak bol Snuza Hero MD intenzívne používaný po dlhší čas. Ak bola batéria nedávno menená kontaktujte zástupcu. Ak je Hero MD stále v dvanásťmesačnej záručnej lehote, prejdite na stránku „kontaktujte nás“ a vyplňte formulár na webovej stránke.

Svetelný indikátor pohybu Snuza Hero MD bliká načerveno a pípa (ako výstraha pri slabej batérii, ale batériu som nedávno vymenil/a).

Snuza Hero MD aktivoval upozornenie prebudenia. Ďalšie informácie nájdete v manuáli „Upozornenie prebudenia“.

Môj Snuza Hero MD spúšťa falošný alarm.

Akékoľvek poškodenie senzora spôsobí nesprávne fungovanie zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na batériu, nesprávnu aplikáciu, manipuláciu, zneužitie alebo poškodenie pri preprave. Ďalšie informácie nájdete v dvanásťmesačnej záruke v príručke. Ak na prístroji nedôjde k žiadnemu fyzickému poškodeniu, môže to byť spôsobené tým, že snímač nemá kontakt s bruškom vášho dieťaťa. Vždy sa uistite, že farebný pružný hrot Snuza Hero MD udržuje nepretržitý kontakt s bruškom dieťaťa. Ďalšie informácie nájdete v príručke v časti „Pripnutie na plienku“. Ak problém pretrváva, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na stránke „kontaktujte nás“.

Batéria na Snuza Hero MD bola vybitá ihneď po kúpe.

Vypnite Snuza Hero MD. Vyberte batériu po dobu 10 sekúnd a nestláčajte žiadne tlačidlá, kým je batéria vybraná. Vložte batériu späť do Snuza Hero MD. Nezapínajte Snuza Hero MD. Začal indikátor batérie na Snuza Hero MD blikať načerveno? Ak áno, potom ak je Snuza Hero MD stále v dvanásťmesačnej záručnej lehote kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na stránke „kontaktujte nás“.

Môj Snuza Hero MD nevibruje.

Ak je Snuza Hero MD stále v dvanásťmesačnej záručnej lehote kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na stránke „kontaktujte nás“.

Môj Snuza Hero MD neustále pípa.

Vyberte batériu, ak bol Snuza Hero MD používaný intenzívne počas dlhej doby. Ak bola batéria nedávno menená kontaktujte zástupcu. Ak Hero je v dvanásťmesačnej záručnej dobe, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka vyplnením formulára na stránke „kontaktujte nás“.

Môj Snuza Hero MD vybíja batérie.

Po použití sa uistite, že je Snuza Hero MD vypnutý. Pri vypnutí zaznie zvukový signál. Vypnutie nebude vybíjať batériu. Ďalšie informácie nájdete v príručke.

Snuza Hero MD nezaznamenáva pohyb.

Akékoľvek poškodenie senzora spôsobí nesprávne fungovanie zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na batériu, nesprávnu aplikáciu, manipuláciu, zneužitie alebo poškodenie pri preprave. Ďalšie informácie nájdete v dvanásťmesačnej záruke v príručke.

Môj Snuza Hero MD sa sám zapína.

Pre vypnutie Snuza Go stlačte obe tlačidlá ON/OFF a MODE/OFF súčasne. Zaznie tón vypnutia. Uistite sa, že je Snuza Hero MD po používaní vypnutý.