Řešení problémů Snuza Pico

Nabíjení

Ztratil/a jsem Snuza Pico nabíjecí adaptér na stěnu. Mohu použít nástěnný adeptér telefonu?

Pokud váš nástěnný adaptér vyhovuje následujícím specifikacím výstupu: 5V,> 200mA, pak jej můžete použít. Pokud ne, obraťte se na místní prodejnu a zakupte si adaptér na stěnu, který je kompatibilní.

Zlomil/a jsem vrchní kryt nabíjecí stanice Snuza Pico. Mohu stále nabíjet Snuza Pico?

Nabíjecí stanice potřebuje uzavírací kryt pro vyvinutí tlaku na Snuza Pico, což umožní nabíjení. Zkuste znovu připevnit kryt. Pokud nemůžete, tak stále můžete Snuza Pico nabít položením do nabíjecí kolébky a s použitím tlaku směrem dolů na Snuza Pico dokud Snuza Pico nezobrazí režim napájení.

Kontrolka napájení nabíječky Snuza Pico se nezapne, když zapojím konektor USB do nabíjecí stanice.

Ujistěte se, zda je konektor USB správně zasunut do nabíjecího pouzdra a zda je adaptér na stěně zapojený a zapnutý.

Monitor Pico

Klipová páčka na monitoru Snuza se odpojila/ztratila.

Pro znovu upevnění klipu si prosím podívejte následující video.

VIDEO

Klip je navržen tak, aby byl vyměnitelný a odpojí se při více než 60 stupňovém otevření za otevírací pozici. Při 60 stupních je maximální pozice, ale s malou silou je možné se dostat za tuto pozici.

Klip na Snuza Pico se oddělil/ztratil.

Odstraňte horní páčku tak, že ji otevřete v poloze 60 stupňů. Vezměte spodní klip a zasuňte pravý kolík do držáku klipu v úhlu 90 stupňů k Snuza Pico se zubovou stranou dovnitř a pak pevně zatáhněte levou stranu, zatímco druhý kolík neusadí. Páčka klipu a klip na přístroji Snuza Pico byly navrženy tak, aby byly odnímatelné, aby bylo možné zařízení snadno čistit. Pokud chcete použít svůj Snuza Pico, ujistěte se, že jsou oba klipy správně nasazeny.

Snuza Pico padá z plenky.

Ujistěte se, že tenká strana pleny je složena přes hrubší část, což je to, na co se klip připevní. Viz následující video o tom, jak přiložit svůj Snuza Pico.

VIDEO

Můj Snuza Pico se nezapíná.

Resetujte Snuza Pico držením vypínače na 10 sekund a pak jej uvolněte. Když zelené světlo přestane blikat, pokuste se znovu zapnout. Pokud to problém neodstranilo, obraťte se na oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Můj Snuza Pico indikuje poruchu systému (pípání s nízkou frekvencí) při startu.

Vynulujte zařízení stisknutím tlačítka napájení na 10 sekund a pak jej uvolněte. Pokud přestane blikat zelené světlo, zkuste to znovu zapnout. Pokud to problém nevyřešilo, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Snuza Pico nezaznamenává dýchání mého dítěte.

Pokud svítí fialové světlo a zařízení se nachází v režimu pozastavení, ujistěte se, že páčka klipu je správně zavřená a není pozastavena prostřednictvím aplikace.

Ztratil/a jsem svůj Snuza Pico. Můžete mi pomoci najít ho?

Pokud je baterie stále nabitá a nevypnuli jste funkci dálkového zapnutí / vypnutí, měli byste se připojit k Vašemu Snuza Pico přes rozhraní. Po připojení zapněte Snuza Pico a po 20 sekundách zazní zvukový alarm.

Alarm falešně upozorňuje na zástavu dýchání.

Je váš software Snuza Pico aktuální? (Nejnovější verze 4.109) Můžete zkontrolovat, jakou verzi firmwaru má Váš Snuza Pico tím, že přejdete na obrazovku nastavení příslušného zařízení Pico v aplikaci Snuza Connect na vašem smartphonu. V systému Android se podívejte pod sériové číslo Snuza Pico a uvidíte číslo verze. V systému iOS klepněte na ikonu „i“ v pravém horním rohu obrazovky a vyhledejte verzi „Firmware“.

Aplikace

Nedostal/a jsem registrační e-mail.

Přejděte na adresu connect.snuza.com a klikněte na Zapomenuté heslo; Zadejte své uživatelské jméno / e-mail, a pokud jste tak ještě neučinili, budete vyzváni, abyste klikli na možnost registrace.

Snímání teploty není správně.

Když jste poprvé Snuza Pico přiložili, je mírně chladnější než vaše dítě a má tendenci snižovat teplotu pokožky kolem monitoru. Snuza Pico potřebuje alespoň 10 až 15 minut k dosažení stejné teploty jako má pokožka dítěte pro přesné měření teploty.

Nedokážu připojit dvě inteligentní zařízení na Snuza Pico ve stejnou dobu.

Bluetooth technologie umožňuje připojit se pouze jednomu zařízení na Snuza Pico v jednom čase.

Může být chůva připojena na můj Snuza Pico?

Ano, navštivte stránku connect.snuza.com a pozvěte ji jako sekundárního uživatele.

Nemohu se připojit k mému Snuza Pico.

Prosím, ujistěte se v následujícím:
• Váš Snuza Pico je zapnutý
• Váš Snuza Pico je v dosahu
• Vaše technologie Bluetooth je aktivována na Vašem inteligentním zařízení
• Jste přihlášeni do aplikace
• Pokoušíte se připojit k registrovanému Snuza Pico
• Pokud nic nepomáhá, kontaktujte nás.

Nemohu se přihlásit do aplikace.

Klikněte na tento odkaz pro restartování.

Nemohu zaregistrovat svůj Snuza Pico.

Snuza Pico je možné zaregistrovat pouze na jedno uživatelské jméno. Pokud jste si koupili Snuza Pico z druhé ruky, obraťte se na předchozího majitele Snuza Pico a požádejte ho, aby deaktivoval Snuza Pico přihlášením se pomocí svého uživatelského jména na adrese connect.snuza.com a kliknutím na červené tlačítko deaktivace v dolní části strany.

Telefon

Je moje inteligentní zařízení kompatibilní?

Minimální požadavky na inteligentní zařízení:
• Bluetooth 4.0
• Zařízení Apple:
• iOS 8.0 nebo novější
• Zařízení s Androidem:
• Android 4.4 nebo novější

Dosah

Jak mohu zlepšit dosah svého Snuza Pico?

• Neumísťujte Snuza Pico na místo / stranu, na které dítě leží nebo se na ni převaluje. Pozice pro nejlepší spojení je uprostřed břicha Vašeho dítěte.
• Nemějte telefon v kapse. Místo toho ho umístěte na nevodivý povrch.
• Zkuste omezit počet překážek mezi Snuza Pico a telefonem, zejména kovové překážky.
• 2,4 GHz Wifi by mohlo narušit připojení Bluetooth Snuza Pico k Vašemu inteligentnímu zařízení. Pokud používáte připojení Wifi ve vašem domě pro připojení zařízení k internetu 2,4 GHz, pokuste se ho přepnout na 5 GHz.

Výstrahy

Můj Snuza Pico okamžitě zapne alarm při zapnutí monitoru.

Resetujte Snuza Pico přidržením tlačítka napájení na 10 sekund a pak jej uvolněte. Když zelené světlo přestane blikat, zkuste ho znovu zapnout.