Řešení problémů Snuza Hero

Zvuková klávesnice na Snuza Hero SE se sama zapíná.

Funkce slyšitelného zvonění byla aktivována. Zvukovou klávesnici lze aktivovat nebo deaktivovat stiskem tlačítka MODE/OFF. Další informace o slyšitelném zvonění a jeho použití naleznete v příručce v sekci „Nastavení“.

Nemohu vypnout svůj Snuza Hero.

Pro vypnutí monitoru stiskněte tlačítka ON/OFF a MODE/OFF zároveň. Uslyšíte tón pro vypnutí.
Na monitoru nemohu změnit dobu trvání alarmu.
Na modelu monitoru Snuza Hero nemůžete změnit dobu trvání alarmu. Aktivační čas alarmu je možné změnit pouze na Snuza Go.

Můj Snuza Hero je kompletně vybitý, i s novou baterií.

Pokud je Snuza Hero stále v dvanáctiměsíční záruce, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce www.snuza.com.

Můj Snuza Hero již nevydává žádné zvuky ani alarm.

Vyjměte baterii a stiskněte tlačítko ON/OFF, dokud je baterie vybrána. Vložte baterii zpět do Snuza Hero. Nezapínejte. Začalo světélko pro stav baterie Snuza Hero blikat červeně? Pokud ano, vyjměte baterii, pokud byl Snuza Hero intenzivně používán po delší dobu. Jestliže byla baterie nedávno měněna kontaktujte zástupce, pokud je Hero stále v dvanáctiměsíční záruční lhůtě. Přejděte na stránku „kontaktujte nás“ a vyplňte formulář na webové stránce.

Světelný indikátor pohybu Snuza Hero bliká červeně a pípá (jako výstraha při slabé baterii, ale baterii jsem nedávno vyměnil/a).

Snuza Hero aktivoval upozornění probuzení. Další informace naleznete v manuálu „Upozornění na probuzení“.

Můj Snuza Hero spouští falešný alarm.

Jakékoliv poškození senzoru způsobí nesprávné fungování zařízení. Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávnou aplikaci, manipulaci, zneužití nebo poškození při přepravě. Další informace naleznete v dvanáctiměsíční záruce v příručce. Pokud na přístroji nedojde k žádnému fyzickému poškození, může to být způsobeno tím, že snímač nemá kontakt s bříškem vašeho dítěte. Vždy se ujistěte, že barevný pružný hrot Snuza Hero udržuje nepřetržitý kontakt s bříškem dítěte. Další informace naleznete v příručce v části „Připnutí na plenu“. Pokud problém přetrvává, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Baterie na Snuza Hero byla vybitá ihned po koupi.

Vypněte Snuza Hero. Vyjměte baterii po dobu 10 sekund a nemačkejte žádná tlačítka, dokud je baterie vybrána. Vložte baterii zpět do Snuza Hero. Nezapínejte Snuza Hero. Začal indikátor baterie na Snuza Hero blikat červeně? Pokud ano, pak pokud je Snuza Hero stále v dvanáctiměsíční záruční lhůtě kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Můj Snuza Hero nevibruje.

Pokud je Snuza Hero stále v dvanáctiměsíční záruční lhůtě kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Můj Snuza Hero neustále pípá.

Vyjměte baterii, pokud byl Snuza Hero používán intenzivně během dlouhé doby. Jestliže byla baterie nedávno měněna, kontaktujte zástupce. Pokud Hero je v záruční době, kontaktujte oddělení péče o zákazníka vyplněním formuláře na stránce „kontaktujte nás“.

Můj Snuza Hero MD vybíjí baterie.

Po použití se ujistěte, že je Snuza Hero vypnutý. Při vypnutí zazní zvukový signál. Vypnutí nebude vybíjet baterii. Další informace naleznete v příručce.

Snuza Hero nezaznamenává pohyb.

Jakékoliv poškození senzoru způsobí nesprávné fungování zařízení. Záruka se nevztahuje na baterii, nesprávnou aplikaci, manipulaci, zneužití nebo poškození při přepravě. Další informace naleznete v dvanáctiměsíční záruce v příručce.

Můj Snuza Hero se sám zapíná.

Pro vypnutí Snuza Hero stiskněte obě tlačítka ON/OFF a MODE/OFF současně. Zazní tón vypnutí. Ujistěte se, že je Snuza Hero po používání vypnutý.